Behandla afghanernas ansökningar snabbt

Vi i Raseborgs invandrarråd är tacksamma för alla löften som görs vad det gäller flyktingar från Afghanistan.

Vi vädjar till alla berörda parter: Det är nu tid att förverkliga dessa löften som vi hör och läser om i massmedier.

Invandraråret vill beakta och presentera afghaners situation.

I denna tid av oroligheter har talibanernas radikala islamiska terrorgrupp tagit över Afghanistan inklusive huvudstaden Kabul. Maktöverföringen till talibanerna kommer att leda till en fruktansvärd och förnedrande verklighet, speciellt för kvinnor och flickor, också för etniska och religiösa minoriteter, som till exempel hazarer som redan har förföljts och massakrerats och fortsätter att diskrimineras.

Vi vädjar för asylsökande afghaner som ännu väntar på sina uppehållstillstånd i Finland och för dem vars familjeåterföreningsprocesser ännu är under behandling – behandla deras ansökningar i brådskande ordning, behåll dem här och låt dem få känna sig säkra och trygga!

Nathalie Sallegren medlem, Invandrarrådet