Behåll Hangöbyskolan!

Vi föräldrar är ledsna och bekymrade, men vi har också en strimma hopp.

Med anledning av den föreslagna stängningen av Hangöbyskolan vill jag i samråd med föräldrar till barn i Hangöby- och Centralskolan ställa några frågor.

Hur ser planen ut för de elever som på grund av inomhusluften inte kan ta del av undervisningen i Centralskolan? Varför har man inte gjort en kartläggning av symtom, det vill säga en förfrågan riktad till alla elever och deras föräldrar i Centralskolan? Hur ser planen ut om det trots åtskilliga renoveringsförsök kommer fram att Centralskolan är helt obrukbar?

Kan man tänka sig att inte helt fylla upp Centralskolan så att plats finns för att göra de renoveringar som är nödvändiga? Hur har man tänkt göra om alla barn är i Centralskolan och det dyker upp problem i flera rum samtidigt?

Jag understöder Christian Mattsons förslag om språktandem, dels för att det är en verkligt bra idé, dels för att utrymmen behövs för att inte klasserna ska bli överfyllda. Coronakrisen har bevisat att folk inte behöver vara på sin arbetsplats för att få sitt jobb gjort; därför ser jag det som fullt möjligt att barnfamiljer från resten av landet kan överväga att flytta till Hangö. Vad skulle då inte vara mer lockande än en tvåspråkig skola i idyllisk miljö där barnen kunde få börja sina skolår? Om man väljer att stänga Hangöbyskolan kommer denna chans inte tillbaka.

Vi föräldrar är ledsna och bekymrade, men vi har också en strimma hopp. Låt oss behålla Hangöbyskolan.

Anna Price, Hangö

Mer läsning