Begränsningar på subjektiv rätt till dagvård slopas

Totalt finns det 1 243 barn inom småbarnspedagogiken i Raseborg, 52 av dem i privat dagvård. Bild: Arkiv/Niklas Meltio

Från och med den 1 augusti i år slopar Raseborg begränsningarna på den subjektiva rätten till småbarnspedagogik.

Bildningsnämnden i Raseborg beslöt i går att inte längre begränsa den subjektiva rätten till dagvård. De nya bestämmelserna gäller från och med augusti i år.

Nämnden motiverar beslutet med att den ekonomiska nyttan med arrangemanget är att svår att bevisa. Inbesparingarna förväntades främst komma från sänkta personalkostnader och från minskade utgifter för mat – men så blev inte fallet.

Nämnden påpekar också att barns jämlika rätt till utveckling, lärande och varaktiga kamratförhållanden äventyras om inte alla har samma rätt till dagvård.

Ytterligare en motivering är att privata aktörers förutsättningar att bedriva småbarnspedagogik försämrats då den subjektiva rätten till dagvård varit begränsad.

Det var hösten 2016 som den subjektiva rätten till småbarnspedagogik begränsades till 25 timmar i veckan om en av barnets vårdnadshavare var hemma.

Vid årsskiftet var antalet barn inom den kommunala småbarnspedagogiken i Raseborg 1 191. Av dem var 282 förskolebarn. Därtill är 52 barn i privat dagvård.

Mer läsning