Begränsad vård under sommaren

Tandvården är koncentrerad till Ekenäs och Karis centrummottagningar i sommar. Bild: Kristoffer Nöjd

Verksamheten inom social- och hälsovårdssektorn i Raseborg är till vissa delar stängd eller begränsad under sommarmånaderna på grund av personalens semestrar. Här listar vi några förändringar.

Den förebyggande hälsovården koncentrerar resurserna under semesterperioden till att i första hand sköta gravida och barn som är under ett år gamla. Alla verksamhetsställen har mindre verksamhet. Rådgivningsverksamheten i Karis, Pojo och Ekenäs har öppet hela sommaren enligt tidsbeställning. Telefonsamtal besvaras av rådgivningens hälsovårdare klockan 11-12. Rådgivningens läkarundersökningar är koncentrerade till Karis, Pojo och Ekenäs.

Österby hälsogård och Svartå hälsogård är stängda under hälsovårdarens semester. Rådgivningen och den öppna mottagningen på Bromarv hälsogård är öppen endast måndagar under veckorna 26-32. Tenala rådgivning fungerar enligt tidsbeställning, den öppna mottagningen är öppen torsdagar klockan 9-10 och laboratoriet onsdagar klockan 8-9.

Laboratorierna i Pojo och Tenala är stängda under perioden 26 juni–1 augusti. Under övriga sommarveckor betjänar laboratoriet kunder som vanligt.

Laboratoriet i Ekenäs, som finns i Raseborgs sjukhus, och laboratoriet på Karis hälsostation har normala öppethållningstider under sommaren.

Normalt på de stora stationerna

Hälsostationerna i Ekenäs och i Karis håller öppet med normal verksamhet hela sommaren. Läkarjourverksamhet sker på samjouren på Raseborgs sjukhus i Ekenäs.

Hälsostationen i Pojo fungerar med normal sköterskemottagning tisdag, onsdag och torsdag under veckorna 22-25 i juni och hela augusti månad, under tiden 26 juni–31 juli är hälsostationen i Pojo stängd. Läkarjourverksamhet sker enbart i Ekenäs.

Tandvård i Ekenäs och Karis

Mentalvårdstjänsternas vuxenmottagningar i Ekenäs, Karis och Pojo är öppna hela sommaren så att det finns personal på plats i Ekenäs och i Karis-Pojo området.

Barn- och ungdomsmottagningen samt Rehabcenter håller öppet hela sommaren.

Tandvården är koncentrerad till Ekenäs och Karis centrummottagningar. Tenalamottagningen är stängd mellan den 8 juni och den 27 augusti och Pojomottagningen är stängd mellan den 26 juni och 6 augusti.

Jourverksamheten under tjänstetid fungerar normalt i Raseborg och utanför tjänstetid i Helsingfors, båda med tidsbeställning.

Mer läsning