Befordringar i försvarsförvaltningen

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist befordras till överfältväbel i reserven.Bild: Aras Jarjis

Republikens president har gjort en lång rad militära befordringar på självständighetsdagen 2017.