Befordringar i försvarsförvaltningen

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist befordras till överfältväbel i reserven. Bild: Aras Jarjis

Republikens president har gjort en lång rad militära befordringar på självständighetsdagen 2017.

Republikens president har på självständighetsdagen den 6 december 2017 befordrat kapten Sami Kalervo Kanerva (Kustbrigaden, Obbnäs) till major, samt kaptenlöjtnant Tero Tapio Salo (Kustbrigaden, Obbnäs) till kommendörkapten.

Till kaptenlöjtnant har premiärlöjtnant Esa Petri Vierikko (Nylands brigad) och premiärlöjtnant Jarno Tapio Ylitalo (Nylands brigad) befordrats.

Till premiärlöjtnant har löjtnant André Christian Lindqvist (Nylands brigad) och löjtnant Tony Mathias Näsman (Nylands brigad) befordrats.

Till löjtnant har underlöjtnant Nicolas Guy Thomas Kukko (Nylands brigad) och underlöjtnant Thor-Erich Gustav Wiksten (Nylands brigad) befordrats. Till löjtnant i reserven har fänrik Eemi Valtteri Karhu (Kustbrigaden, Obbnäs) befordrats.

Republikens president har därtill befordrat sammanlagt 712 reservofficerare och specialofficerare.

Här publiceras namnen på dem som har hemort i Västnyland.

Till major:

Asplund Tom Karl Mikael, Sjundeå

Till kapten:

Forsskåhl Thor Christer, Raseborg

Karttunen Ville Tuomas Antero, Kyrkslätt

Till premiärlöjtnant:

Halonen Marko Kalevi, Kyrkslätt

Johansson Tino Petri, Ingå

Nurminen Jarkko Olavi, Kyrkslätt

Till premiärlöjtnant (marinen):

Manner Jukka Sakari, Hangö

Söderblom Matias Osvald, Raseborg

Till löjtnant:

Holmström Jonas Anders, Raseborg

Liedes Matti Ilmari, Kyrkslätt

Muhonen Joonas Olavi, Lojo

Till löjtnant (marinen):

Airola Jan Mikael, Sjundeå

Blomberg von der Geest Ralf Mikael Wiking, Raseborg

Holmberg Kenneth Rasmus, Kyrkslätt

Marjamäki Tommi Tapani, Ingå

Regionbyråns befordringar

Vid Nylands regionbyrå har följande befordringar i reserven gjorts:

Överfältväbel:

Blomqvist Thomas Jörn Ingmar, Raseborg

Laihorinne Timo Tapani, Kyrkslätt

Överbåtsman:

Karpo Sampo, Lojo

Fältfäbel:

Salmela Jukka Pekka, Lojo

Valkeapää Tom Rolf Johan, Ingå

Översergeant:

Aaltonen Tero Juhani, Kyrkslätt

Aro Janne Hannu Johannes, Lojo

Huotari Matti Hermanni, Lojo

Launne Antti Antero, Kyrkslätt

Sergeant:

Heiskanen Johanna Elisabet, Kyrkslätt

Kantola Hans-Anton Fredrik, Ingå

Kaski Tomi Markus, Raseborg

Kekäläinen Teppo Antero, Lojo

Laakso Janne Tapani, Lojo

Näppi Teemu Juhani, Lojo

Ratinen Juha Petteri, Kyrkslätt

Undersergeant:

Kääriäinen Pasi Kalevi, Lojo

Marttila Juha Olavi, Kyrkslätt

Virkkula Mikko Tapio Aleksi, Lojo

Åhlberg Olav Alexander, Raseborg

Korpral:

Kekkonen Ossi Kalervo, Lojo

Mikkola Lauri Antti Eemeli, Kyrkslätt

Kustbrigaden

Nedan nämnda innehavare av tjänst som underofficer vid Kustbrigaden i Obbnäs i Kyrkslätt har av brigadens kommendör förlänats följande tjänstgöringsgrad:

Till översergeant:

Sergeant Tomy Michael Lindström

Sergeant Niko Petteri Mattila

Sergeant Tuomo Aleksi Mäki-Kihniä

Sergeant Ville Paavo Aleksi Vuorinen

Nedan nämnda underofficerare befordras:

Till sergeant i reserven:

Undersergeant Arto Markus Jokela

Undersergeant Juho Valtteri Purho

Nedan nämnda underofficerare befordras i reserven och ges motsvarande tjänstgöringsgrad:

Till översergeant:

sergeant Mikko Akseli Johannes Hämeranta

sergeant Antti Juhani Koivu

sergeant Joakim Sakari Tiainen

sergeant Jani Matti Juhani Valo

Nylands brigad

Nedan nämnda innehavare av tjänst som underofficer har av brigadens kommendör förlänats tjänstgöringsgrad:

Till båtsman:

Översergeant Mikael John Hultén

Översergeant Ilkka Juhani Hyötyläinen

Översergeant Anton Valdemar Hämelin

Översergeant Patrick Martin Conradin Rappu

Översergeant Tuukka Ilari Räisänen

Till översergeant:

Sergeant Benjamin Jan Markus Blomqvist

Sergeant Jonas Valfrid Oliver Funck

Sergeant Alexander Johan Henricson

Sergeant Alex Karl Leonard Lignell

Sergeant Markus Johan Mikael Malmström

Nedan nämnda innehavare av tjänst som underofficer befordras dessutom till båtsman i reserven: översergeant Ilkka Juhani Hyötyläinen och översergeant Tuukka Ilari Räisänen. Till översergeant i reserven: sergeant Jonas Valfrid Oliver Funck. Till sergeant i reserven: undersergeant Benjamin Jan Markus Blomqvist.

Mer läsning