Hangös miljötänk lägger i ny växel

Miljö Hangö stad har redan länge satsat på miljötänkande, och bland annat nyttjat det i turismmarknadsföringen. Nu ska man även satsa på solenergi och bättre sortering.

Små men goda sätt. Turistbyrån säljer produkter som ger pengar till miljöskydd. Brickan är ny och ger två euro till Östersjöskyddet. De nya skyltarna ska påminna om miljögärningar och delas ut till turismföretag och inom stadens organisation.
De senaste åren har Hangö stad valt att satsa alltmer på miljömedvetenhet. Mycket har gjorts inom projektet kolneutrala kommuner (Hinku) som Hangö varit med i i knappa fyra år.
Koldioxidutsläppen har minskats bland annat genom nya trafikarrangemang och byten av belysning i både Västra hamnen och längs stadens gator. I skolorna har man sparat papper. Nu fortsätter staden med nya satsningar.

Solenergi i vår

Tidigare i sommar kunde stadsdirektör Denis Strandell berätta om stadens planer på solenergi.
– Tanken är att montera solpaneler på fyra byggnaders tak. Ytorna varierar från cirka 200 till 400 kvadratmeter, säger Bengt Lindholm, chef för intern service.
Idén går framåt och enligt planerna ska monteringen ske innan sommaren 2017. De mest intressanta byggnaderna är Tekniska verkets byggnad Kexen, brandstationen, servicehemmet Astrea och centralskolan. De skulle då åtminstone delvis försörjas med egen solenergi. Finansiering hoppas man få från Arbets- och näringsministeriet.
– Vi söker finansiering tillsammans med Vichtis, Lojo och Helsingforsregionens miljötjänster. Eftersom Hangö är den största parten lämnade vi in en ansökan för alla redan före semestrarna, säger Denis Strandell.
Dessutom projekterar staden en större solpanelspark.
– Därifrån skulle vi kunna mata el till andra av stadens byggnader. Det här är mycket intressant då priset på solenergi gått ner men effekterna ökat, säger Strandell.

Sortering i höst

Innan solenergin satsar staden ändå på en annan miljögärning. Utifrån en motion som lämnats in till enheten för intern service ska staden redan i höst förbättra sin sopsortering.
– Vi ska pröva sortera bättre i stadshuset och på Kexen. I princip är det fråga om ett pilotprojekt så vi får se hur ärendet förlöper och vad kostnaderna blir, säger Bengt Lindholm.
Även sorteringen kopplas till Hinku och kan göra stadens enheter till förebilder för andra aktörer i Hangö. I dag har stadens fastigheter sopkärl för blandavfall, papper och kartong. Fastigheter med kök har kärl även för bioavfall. På vissa håll finns kärl för glas och metall. Nu hoppas man på både flera sådana och nya bioavfallskärl.

Gröna solar och påminnelser

Vid sidan av stadens gemensamma satsningar har Hangö turistbyrå länge varit en föregångare i miljötänkandet, och även satsat på Östersjön. Nu samarbetar turistbyrån med Baltic Sea Action Group om bland annat projektet Rädda Täktbukten.
– Det senaste och helt konkreta sättet för att stöda Baltic Sea Action Group är en bricka som vi säljer. Det ger dem två euro per bricka, säger Ilse Klockars, marknadsföringssekreterare på turistbyrån.
Hinku syns på andra sätt, bland annat då både stadens byggnader och turismföretag i staden ska förses med små skyltar som exempelvis påminner om att släcka belysningen.
– Första tanken var att det skulle ingå i vårt projekt med gröna solar men då staden gör samma lönar det sig inte att ha två olika system, säger Klockars.
Det nationella projektet med gröna solar omfattar en miljömärkning för turismföretag som arbetar för att spara energi eller på andra sätt gynna miljön. Turistbyrån började dela ut egna solar 2014. Då fick Classic Pizza, Hangö värdshus, Makaronifabriken, Restaurang Origo och Villa Tellina solar.
– Vi har hoppats på flera men samma fem är fortfarande med, säger Klockars.

Rabatt för miljövänliga turister

På turistbyrån är man oberoende glad för de nya planerna på sortering och skyltar som sporrar till miljötänk. Allt stöder den bild av Hangö som turistbyrån mer än gärna lyfter fram i sin marknadsföring. Nästa steg är att motivera turismföretagarna till ännu flera satsningar på miljön.
– Vi ska bland annat göra en förfrågan där vi frågar turister och kunder hur mycket miljötänkandet styr deras köpbeteende, säger Klockars.
Tanken är också att turismföretag ska kunna ge kunder som anländer med kollektivtrafik, eller annars turistar miljövänligt, någon form av rabatter eller fördelar.
ANDRA LÄSER