Nu sjunker servicenivån i Raseborg

Samarbetsförhandlingar samt minskade förmåner för stadens anställda och en lägre servicenivå för raseborgarna. Det är vad som krävs för att balansera stadens ekonomi.

Tuffa tider. Nu måste Raseborgs stad effektivera verksamheten över hela linjen.
Raseborgs stads ekonomi inte bara går på knäna, den kryper på blödande knän. Staden borde spara 4,1 miljoner för att nå en budgetram på plus minus noll. Den gällande ekonomiplanen förutsätter ett överskott om 2,1 miljoner euro.