Solel i Hangö väntar ännu på beslut

Energi Från Hangö stads sida är det mesta klart, men solkraften i Hangö lär ännu vänta på sig något. De praktiska detaljerna är nämligen många.

Energi från solen. Planerna på ett solkraftverk i Hangö presenterades för ett drygt år sedan. Nu väntar Hangö stad ivrigt på ett slutgiltigt beslut.
Christoffer Holm
05.04.2016 09:00
Sedan oktober har det varit tyst om det planerade solkraftverket i Hangö. Då skulle de två intresserade aktörerna, Helsingfors stads energibolag Helen och den lokala fabriken Genencor, fatta ett beslut inom kort. Perttu Lahtinen på Helen säger att projektet gått framåt men att en hel del arbete ännu kvarstår.
– Det finns många praktiska detaljer att diskutera, men vi är fortfarande intresserade och planerna är desamma.
Även hos Genencor kvarstår intresset, men för att allt ska lyckas och för att fabriken ska vara redo för en övergång till solkraft behövs både utredningar och utlåtanden. Dessutom är man just nu inne i en hektisk utvidgning av fabriken.

Hangö stad väntar

Från Hangö stads sida är det mesta i alla fall klart.
– Vi väntar på att Genencor och Helen kommer överens om alla praktiska arrangemang, säger stadsdirektör Denis Strandell.
Ramarna för solkraftverkets arrendeavtal godkändes av stadsstyrelsen i oktober och de tidigare arrendeavtalen som frihamnen haft för området är uppsagda. Besvärstiden för avtalet om kraftverket har löpt ut utan några besvär. På tekniska verket är man också redo.
– Det handlar enbart om att göra upp ett markanvändningsavtal. De tomma planerna är redo, säger Jukka Takala, tekniska verkets chef.

Helsingfors först

Det planerade solkraftverket ska byggas vid det östra industriområdet i Hangö norra, på den östra delen av de lagringsplaner Finlands frihamn tidigare använde för att lagra importbilar. Kraftverket har planerats få en effekt på minst 500 kilowatt och byggs på ett 8 000 kvadratmeter stort område.
Just nu väntar Helen på att få sitt nuvarande solkraftsprojekt klart. I Stensböle i Helsingfors bygger Helen ett solkraftverk som blir Finlands största då det står klart inom kort. Runt 3 000 solpaneler fyller runt en hektar av taket till Stensböle skidhall. I samband med det projektet har Helen meddelat att nästa projekt drar i gång då Stensböles kapacitet är fullt utnyttjad. Om Hangö är nästa projekt vill Perttu Lahtinen inte sia om.
– Det tar jag inte ställning till ännu.
Kraftverket i Stensböle är klart om två veckor och kopplas därefter till elnätet för privatkunder. I det kan Helens kunder nämligen boka panelerna och Helen har lovat bygga fler solkraftverk så länge det finns kunder. I mars hade närmare hälften av de knappt 3 000 panelerna bokats.

Kund redo i Hangö

I Hangö har Helen ändå redan en tilltänkt kund och samarbetspart i den lokala industrin, närliggande enzymtillverkaren Genencors fabrik. Planen har därför varit att Genencor ska arrendera området för kraftverket av staden och sedan hyra vidare till Helen.
Helen tror starkt på solkraft i södra Finland. I landets södra delar är förhållandena för solkraft nämligen lika stora som i norra Tyskland. Hangö är därmed lämpligt och under förhandlingarna i fjol diskuterades till och med en framtida utvidgning på fem hektar till. Enligt Lahtinen finns intresset för en utvidgning fortfarande och då kan olika kunder komma i fråga.
– Det tar vi ställning till senare och då lär vi utreda om vi säljer elen till fabriker eller också privatkunder.
Det nuvarande avtalet täcker den första biten, knappt en hektar, utarrenderat fram till år 2040. Fram till 2018 är arrendet halverat till 2 500 euro. Därefter ska det normala arrendet gälla.

Begränsad byggtid

I samband med arrendeavtalet i oktober godkände Hangös stadsstyrelse även en klausul om själva bygget. Solkraftverket måste stå klart inom ett år från då avtalet börjar gälla, annars kan staden skrota avtalet. Denis Strandell intygar dock att tiden börjar gälla först från då avtalet skrivs under.
– Vi är fortfarande mycket positiva till det här och hoppas att projektet blir av, säger Strandell.
Då avtalet skrivs under återstår ännu några lovansökningar. Kraftverket behöver endera ett bygglov eller ett åtgärdstillstånd, beroende på hurdan konstruktion det blir.
– Sedan löper förstås besvärstiden för det lovet, men det borde knappast leda till några problem. Kraftverket för inget oljud, smutsar inte ner och dessutom finns inga egentliga grannar, säger Strandell.

Solenergi i Hangö

Solkraftverket skulle bli Finlands näst största efter Helens nuvarande projekt på 800 kilowatt i Stensböle.
Hangöprojektet skiljer sig från andra finländska solenergiparker som oftast installerats på tak.
I Hangö installeras panelerna på marken och gynnas av bra stålning då moln oftast samlas längre inåt land.
En utomstående expert har beräknat byggkostnaden till en halv miljon euro, då solkraft i Finland kostar runt 1 000 euro per kilowatt.

ANDRA LÄSER