Bankdirektör och cykelfabrikör får varsin stol i Västra Nylands handelskammares styrelse

Under nästa år ska Västra Nylands handelskammare jobba för bättre trafikleder och utbildning som matchar arbetsmarknadens behov. Det slog handelskammaren fast under sitt höstmöte den 7 december. Samtidigt valdes två nya profiler från regionens näringsliv in i styrelsen.

Satu Helkama är en av de nya medlemmarna i Västra Nylands handelskammares styrelse.
Benjamin Lundinbenjamin.lundin@vastranyland.fi
08.12.2022 10:52 UPPDATERAD 08.12.2022 11:22
Västra Nylands handelskammare har drygat ut sin styrelse med expertis från bank- och fabriksvärlden.
Under handelskammarens höstmöte den 7 december valdes Andelsbanken Raseborgs bankdirektör Mats Enberg och Satu Helkama från Helkama-koncernen in som nya medlemmar i styrelsen. Som ordförande fortsätter Selcast Oy:s ägare Krister Lundqvist. Övriga styrelsemedlemmar är Joachim Lund från Hangö, Jouko Lindholm från Lojo samt Jari Nikkinen från Lojo.

ANDRA LÄSER