Lärare larmade om för stor slöjdgrupp

Lärare i Källhagens skola i Lojo är oroliga för att besparingar leder till säkerhetsrisker i skolan.

Mira Strandberg
Mira Strandberg
28.09.2018 14:50
Lojo stads besparingar leder till en säkerhetsrisk i Källhagens skola, säger Anna Idman, ordförande för Kustvägens Lärarförening i ett pressmeddelande.
Skolan tvingas ha större gruppstorlekar än vad Utbildningsstyrelsen rekommenderar i textilslöjden.
– Man hinner inte se en tredjedel av det som händer i klassen och jag får vara orolig över vad som händer när jag vänder ryggen till, säger Anette Grund-Korhonen, timlärare i textilslöjd i Källhagens skola, i pressmeddelandet.

Bara en grupp

Enligt skolan är det en felaktig tolkning att säga att gruppstorleken beror på sparåtgärder. I stället handlar det om den timresurs skolan har och som rektorerna måste anpassa till årskursernas storlek antal.
– Vi har i flera etapper i planeringsskedet bedömt undervisningssituationen. Det är svåra beslut men vi måste se till helheten. Med respekt för Utbildningsstyrelsens rekommendationer om antalet elever i slöjdgrupper har vi ändå bedömt situationen som hållbar, säger biträdande rektor Charlotta Allamo.
Hon betonar att det bara är i slöjden som rekommendationen överskrids. I grupperna finns nu 18 eller 19 elever i stället för rekommenderade 16. Under lektionen har eleverna olika arbetsuppdrag på gång och läraren är inte ensam.
– Under högfrekvent arbetstid finns det två vuxna ögonpar i gruppen, läraren och en assistent, säger Allamo.

Resurser måste garanteras

Finlands Svenska Lärarförbund backar upp sin lokalförening i pressmeddelandet som skickades ut. Enligt FSL:s förbundsordförande Christer Holmlund hinner lärarna inte tillgodose alla elevers behov om gruppstorlekarna är för stora. För att råda bot på problemet med gruppstorlekarna måste tillräckliga resurser garanteras, skriver Finlands Svenska Lärarförbund.

ANDRA LÄSER