Bullrig retreat i borgen retade bybor

I lördags ordnades musikevenemanget Retriitti 3 i Raseborgs slott. Det var tredje året i rad som det ordnades. Till skillnad från tidigare förvarnades inte byborna om den bullriga festen.

Historisk scen. Så här såg det ut när Retriitti ordnades i Raseborgs slott 2016.
Johanna Lemström
04.09.2018 12:00
Helsingforsbaserade bolaget four-one-seven ordnade musik- och konstevenemanget Retriitti 3 i Raseborgs slott i helgen.
Raseborgs stads miljöbyrå hade fattat ett bullerbeslut för utomhuskonserten den 23 augusti, på stadens hemsida står det att beslutet givits den 24 augusti. Det är bara en dryg vecka innan evenemanget ordnades vilket Snappertunabor reagerat på i en grupp på Facebook.
Mest reagerade man dock på ljudnivån. Bullret från borgen hördes ända till Kudiby i Karis och i kyrkbyn kunde folk inte sova, flera upplevde att fönstren skallrade och musiken överröstade radio och tv inomhus.
– Hade man vetat det på förhand kunde man ha förberett sig, skriver någon.

Ingen information före

Men få hade fått information från arrangören. Det strider mot villkoren i stadens beslut att godkänna anmälan om evenemanget. I villkorstexten står att närboende bör få information skriftligen minst fem dagar före.
Joni Lindroos på four-one-seven är förvånad:
– Brev skulle delas ut. Jag beklagar djupt att informationen inte gått ut till byborna. Jag ska ta upp saken med arbetsgruppen bakom jippot. Ett stort misstag.
Enligt stadens bullertillstånd skulle evenemanget tystna 00.30, med en flextid på femton minuter. Bybor vittnar om att musiken tystnade först klockan 1.40.
Evenemanget skulle enligt anmälan pågå klockan 17-01.

Gick in i fårhage

Lindroos beklagar också innerligt att en mindre grupp festdeltagare gick in i fårhagen invid borgen. Lindroos har varit i kontakt med en av ungdomarna som gick in till fåren och förklarat att det inte är okej att gå in i en hage och hälsa på andras får.
– Jag har också talat med fårfarmaren och beklagat och bett om ursäkt.
Han säger att arbetsgruppen som planerar och genomför Retriitti i övrigt fått mycket positiv respons.
– Såväl från Forststyrelsen som är glad för att borgen marknadsförs, som från deltagare. I år deltog 500 personer i Retriitti, säger Lindroos.
Alla i Snappertunagruppen på Facebook är inte heller negativa. Det finns också de som säger att det ordnas så få evenemang om året att det är onödigt att reta upp sig på enstaka händelser. En del av kritikerna håller med – men hade velat få en varning om bullret på förhand.

Respons till miljöbyrån

Vid stadens miljöbyrå har inte enhetschefen miljöinspektör Maria Eriksson hört kritiken mot det bullriga evenemanget eller att flera av villkoren i tillståndet inte uppfyllts:
– Om vi får in skriftliga klagomål kontaktar vi arrangören. Klagomål kan leda till strängare villkor framöver, säger hon.