Möjligheternas landsbygd

En utveckling håller på att ske då gränserna mellan stad och landsbygd blir alltmer flytande.

Vad har en fiskebåt och tillverkning av glass gemensamt? Eller eftermiddagsvård och en badstrand? Något samband finns det också mellan täckdikning och biodling, men vilket? Sambandet kanske inte syns vid första anblicken, men det finns där. Gemensamt för alla är att de erhållit någon form av finansiering från Landsbygdsprogrammet för att förverkligas. Landsbygdsprogrammets målsättning är att erbjuda olika arbetsmöjligheter för landsbygdsbefolkningen och hålla landsbygden levande.

Utvecklingen inom jordbruket i dag är att allt färre odlar på en allt större yta och för att kunna bo kvar på landsbygden behövs även andra sätt att livnära sig på. Särskilt för de mindre jordbruken är detta en aktuell fråga. Landsbygdsprogrammet som pågår fram till 2020 går ut på att stöda olika sätt att bo på landsbygden i dag och kunna få sitt levebröd tryggat.

För någon handlar det kanske om att vid sidan om lantbruket idka annan verksamhet, medan någon annan kanske väljer att börja med någonting alldeles nytt. Nödvändigtvis behöver företagaren inte göra detta ensam, möjligheter finns för olika typer av samarbete. En dos av innovativt tänkande är även till fördel, för förutom kost och logi har även naturupplevelser blivit en handelsvara.

Naturens mångfald erbjuder utsökta ramar för mångsidiga upplevelser åt den intresserade. Häri ligger även ett stort intresse av att utveckla verksamheter som inte tär på den mångsidiga resurs som naturen är, utan att verksamheten utvecklas utifrån att bevara naturen.

En utveckling håller på att ske då gränserna mellan stad och landsbygd blir alltmer flytande. Landsbygdsverksamheten kryper närmare större samhällen och allt fler stadsbor söker sig ut på landsbygden för att hämta andan i en hektisk vardag. Den pågående utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen ger även landsbygden nya möjligheter. De allt bättre förbindelserna på landsbygden ger även sommarstugeägare, som vill förlänga tiden de vistas på landet, möjligheter att arbeta på distans. Outforskade möjligheter finns, ta vara på dem!

När det gäller exemplen som fått finansiering från Landsbygdsprogrammet i början av texten, utmanar jag dig att vara innovativ och fundera hurdana verksamheter som bedrivs eller utvecklas, och vilka effekter de kan ha på landsbygdsnäringen i framtiden.

ANDRA LÄSER