Ett fall av covid-19 på Pojo daghem

Cirka 30 barn och åtta personer i personalen på Pojo daghem har satts i karantän på grund av ett bekräftat fall av coronavirus på daghemmet. Smittkällan är okänd.

Ett fall av covid-19 har upptäckts på Pojo daghem. 30 barn och åtta i personalen har försatts i karantän.
I dag tisdag, den 1 september, kontaktar Raseborgs stads smittskyddsteam barnens vårdnadshavare samt personalen på daghemmet och ger instruktioner angående karantänsbestämmelserna.
Familjerna får också instruktioner om hur och när man ska vara i kontakt med sjukvården om någon i familjen får symtom.

Öppnar på fredag

Smittkällan är okänd. Eftersom provtagningstid och testresultat dröjt är det bara några dagar kvar av karantänstiden.
– Det är beklagligt att konstaterandet av corona sker med dröjsmål, målsättningen är provtagning inom ett dygn och svar inom 48 timmar, men det kan ännu dröja innan målsättningarna nås, säger Raseborgs stads chefsläkare Tove Wide.
Barnen och personalen på daghemmet ska vara i karantän på onsdag och torsdag, på fredag är daghemmet öppet igen.

Om smitta konstateras

Om coronavirussmitta konstateras hos någon i en skola eller i dagvården utreder Raseborgs smittskyddsteam om det har förekommit exponering och spårar de exponerade.
De exponerade kontaktas personligen och sätts i karantän i 14 dygn med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.
Den som har blivit smittad med coronavirus ska stanna borta från skolan eller dagvården i minst 14 dygn från symtomens början, men vid behov längre eftersom man ska vara symtomfri i minst två dygn.
ANDRA LÄSER