Be Ethel om ursäkt

Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

En vädjan till beslutsfattarna för Ethel Storsjös färdtjänst.

Sluta nu äntligen med följetongen kring Ethel Storsjös färdtjänst och medge att det gick snett från början och bär prestigeförlusten och om möjligt, be om ursäkt. Måttet är rågat för skammen över den ovärdiga behandlingen av en 90 åring, som i sin långa tjänsteutövning arbetat för bygdens bästa.

Iris Ericsson pens. sjukhuspräst, Karis Irina Andersson Ingå Helena och Ralf Backman Karis Benita Bast pens. ekonomieföreståndare, Karis John Burmeister Ekenäs Kristina Burmeister, pens. läkare, Ekenäs Dorrit Forsman Karis Håkan Hellberg Karis Gunilla Holmberg Karis Ingrid Hollmerus-Nilsson Karis Berndt Holmström vicehäradshövding, Karis Carola Holmström Karis Carl-Fredrik Holmström Bromarv Anki Lindholm Karis Gunilla Ljungqvist pens. överskötare, Ekenäs Christine Linnokari Karis Maria Meller Ekenäs Johan Mångård Karis Heidi Schaterin Ingå Tor Werner Karis Agneta Westerlund pens. avd. skötare, Ekenäs