Styrelsen vill ompröva beslut om stenbrott

Styrelsen kommer med ett annat utlåtande än byggnads- och miljönämnden om stenbrytningen i Getberget. Det visar hur kontroversiell frågan är.

28.09.2016 16:15 UPPDATERAD 28.09.2016 15:42
I sitt utlåtande till Vasa förvaltningsdomstol konstaterar kommunstyrelsen att tillståndsfrågan gällande stenbrytningen i Getberget borde omprövas. Detta på initiativ av De grönas Minna Hakapää som konstaterar att frågan måste ses över igen på grund av de många besvär som kommit in.
Enligt Hakapääs kläm ska Kyrkslätt utveckla området kring Getberget i samarbete med Sjundeå. Det finns ett fullmäktigeförslag om att området kunde lämpa sig för en bostadsmässa, vilket ska beaktas när området utvecklas. Att trafikmyndigheterna planerar antingen en viltbro eller gång under stamväg 51 vid området ska också uppmärksammas. Dessutom ligger stenbrytningen alldeles intill Meiko naturskyddsområde och kan sålunda uppvisa betydande naturvärden, som ska respekteras. Styrelsen uppmärksammar också att 89 invånare undertecknat ett klagomål där man bland annat ifrågasätter trovärdigheten i mätningarna av buller.
SFP:s Hans Hedberg och Michaela Lindholm röstade för grundförslaget, det vill säga ville avslå samtliga besvär, medan Anders Adlercreutz röstade blankt i frågan. Resten av styrelsens tretton ledamöter var för Hakapääs motförslag.

Nämden röstade också

När byggnads- och miljönämnden röstade i samma fråga i tisdags var det samlingspartiet och SFP som inte ville riva upp ärendet på nytt. De grönas Emmi Wehka-Ahos förslag, som baserade sig på samma saker som Hakapää fört fram i styrelsen, vann inte tillräckligt med gehör. Rösterna föll 5-4.
– Att det röstades i både nämnden och styrelsen visar att vi är oense i kommunen och att ärendet är kontroversiellt, säger Wehka-Aho.
Utlåtanden från nämnden och styrelsen ska vara förvaltningsdomstolen tillhanda senast 7 oktober.