Många yrkeschaufförer vilar för litet

Polisen i Västnyland höll ett extra vakande öga på den tunga trafiken under sportlovsveckan. 63 fordon granskades, 32 chaufförer fick böter eller anmärkning.

Då trafikövervakningen vid polisinrättningen i Västra Nyland granskade den tunga trafiken förra veckan upptäcktes många brister. 32 chaufförer fick böter eller en skriftlig anmärkning.
En övervakningsgrupp från polisinrättningen i Västra Nyland granskade 63 tunga fordon eller fordonskombinationer under sportlovsveckan, den 18–24 februari.
Många brister upptäcktes vilket gav 32 chaufförer böter eller en skriftlig anmärkning. Både inhemska och utländska fordon granskades. Granskningarna gjordes på hela polisinrättningens område – i Esbo, Vichtis, Lojo, Raseborg och Hangö.

Bara 4 timmar vila

Iakttagandet av kör- och vilotider var det vanligaste problemet.
– Det grövsta fallet var en chaufför som under en körning på cirka 35 timmar bara hållit en ungefär 4 timmars dygnsvila, säger kommissarie Ilkka Kantola vid trafikövervakningen.
Utöver problem med kör- och vilotider påträffades några överlaster och överträdelser av bestämmelserna om transport av farliga ämnen. De senare ledde till påföljder.
Övervakningen hade ett särskilt tema – hinder i chaufförens synfält – och i flera bilar påträffades störande anordningar.
– Vissa chaufförer vill tyvärr hänga upp allehanda saker i vindrutan. De skymmer emellertid sikten och kan göra att chauffören förbiser någon annan som använder vägen. Därför är polisen tvungen att ingripa i dessa fall, säger Kantola.
Därtill påträffades ett antal trasiga vindrutor.

Efterlyser mer resurser

Varje chaufför som kontrollerades fick också blåsa i ett alkoholtest.
– Resultatet var glädjande, alla chaufförer fick rena papper.
Kantola säger att man, trots att det ser mycket ut att 32 chaufförer får en anmärkning eller bot, inte kan dra för långt gående slutsatser.
– Urvalet är trots allt rätt litet.
Det oaktat är han oroad eftersom det förstås inte är bra om chaufförer haft för korta vilopauser. Kantola säger att det billigaste sättet att få en ändring i chaufförernas beteende är att utöka övervakningen.
– Men det har vi inte resurser till. Om vi utökar trafikövervakningen utan att få mer resurser så är det bort från något annat. För att övervakningen ska ha den preventiva effekt som jag önskar borde vi i Västnyland ha två, tre gånger mer övervakning än i dag, säger Kantola.

Hittade också annat

Det är inte enbart den tunga trafiken som synas då polisen gör temaövervakningar som den under sportlovsveckan:
– Vid övervakningar av det här slaget håller vi ett öga på trafiken som helhet och stannar vid behov också andra fordon om det är möjligt med hänsyn till den övriga trafiken, säger Kantola.
Härigenom uppdagades också egendomsbrott och narkotikabrott. Dessutom stötte polisen på rattfyllerister och efterlysta personer.
ANDRA LÄSER