Personalen vid Nova i Hangö fick coronaersättning – ”Det är en rättvisefråga”

Hangö stadsstyrelse höll med personalen vid Servicehuset Nova. En coronaersättning betalas ut till de anställda som var berättigade till det.

Servicehuset Nova i Hangö erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg för äldre.
Thomas Sundströmthomas.sundstrom@vastranyland.fi
25.05.2023 08:58 UPPDATERAD 26.05.2023 09:44
Personalen vid Servicehuset Nova i Hangö önskade att staden även till dem betalar en coronaersättning om 600 euro som en engångssumma. Det skulle vara en del av avtalsuppgörelsen för arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn hösten 2022. 

ANDRA LÄSER