Ingå höjer priset på bygglov och syner

Priset på tillsyner, bygglov, undantagslov och andra tillstånd är lägre i Ingå än i flera västnyländska kommuner. Nu föreslår tjänstemän en höjning av taxan.

Orsaken är ekonomisk – budgeten förutsätter att taxan ses över. En jämförelse med taxorna i grannkommunerna visar att priset på byggnadstillstånden i Ingå ligger en tredjedel under medeltalet i regionen. I det förslag till höjd taxa som nu läggs fram är höjningen ungefär 20 procent.

Förslaget skulle exempelvis höja tillsynsavgiften för uppförande av byggnad från 350 euro till 380 euro, medan avgiften för att uppföra en fritidsbostad skulle stiga från 300 till 380. Att ändra en byggnad från fritidsbostad till permanent boende kostar nu 200 euro, i förslaget är priset 250 euro.

Störst är höjningen när det gäller byggherreövervakning. Ett beslut om övervakningsplan kostar nu 80 euro och föreslås höjas till 180 euro.

Förslaget behandlas i byggnads- och miljönämnden på tisdag.

ANDRA LÄSER