Sektion vill att Raseborg säljer bostadshus vid Karis tågstation

Stadsutvecklingssektionen i Raseborg föreslår för stadsstyrelsen att fastighetsbolaget Karis Industrifastigheter sätts till försäljning. Det är staden som äger bolaget.

Bostadshusen som stadsutvecklingssektionen föreslår att ska säljas finns i närheten av Karis tågstation.
02.06.2021 15:24
Försäljningen föreslås ske genom anbudsförfarande och skulle gälla samtliga byggnader – två bostadshus och tre ekonomibyggnader vid Lokföraregatan i Karis. Byggnaderna står på ett outbrutet markområde som bolaget äger. Sektionen föreslår att markområdet arrenderas till köparen.

ANDRA LÄSER