Nytt verktyg stöder miljön under ytan

Information har sammanställts om ekologiskt värdefulla undervattensområden längs hela vår kust. Rapporten ska fungera som hjälp för den som planerar ny verksamhet i havsområdena.

Mycket information. Den färska rapporten baserar sig på uppgifter om undervattensmiljön som samlats in under flera års tid. Här undersöks sjögräsängar vid Hangö udd.
Niclas Erlin
26.03.2020 13:00
Bandtångsängar, sandbottenhabitat, tjockskaliga målarmusslor, rödalger samt abborrar, gösar, sikar och havsöringar.