Snart ska Sjundeåbor kunna välja vem som vårdar deras äldre - artikeln uppdaterad med beslutet

Sjundeå kommun inför en servicesedel för att utöka valmöjligheterna för äldre som behöver serviceboende.

Från nästa år har Sjundeåbor möjlighet att anlita även privata tjänsteproducenter för sina vårdbehov. Sjundeå inför nämligen en servicesedel som i första skedet kommer att gälla enbart resurserat serviceboende. Grundtrygghetsdirektör Cathrinne Wetterstrand säger att detta bara är början.

– Vi vill börja med servicesedlar inom resurserat serviceboende eftersom våra egna platser inte räcker till. I framtiden finns det sedan möjlighet att utvidga användningen till socialservice, specialiserad tandvård eller något annat vi behöver.

Kommunen godkänner vårdplatsen

Servicesedeln gäller inte var som helst, utan bara hos serviceproducenter som kommunen har godkänt. Kommunen kommer att utarbeta en regelbok för hur servicesedeln ska användas.

– I den bestäms priser och hur tjänsteproducenterna ska väljas, säger Wetterstrand.

Godkännandet av servicesedeln tangerar en annan process i kommunen, nämligen upphandlingen av resurserat serviceboende tillsammans med flera kommuner i västra Nyland. I upphandlingen definieras kriterier för resurserat serviceboende för äldre. De producenter som godkänns i upphandlingen kan sedan användas av kommunerna för att köpa platser när de egna platserna inte räcker till.

– En del av de kriterier som används i upphandlingen kan vi också använda då vi beslutar om tjänsteproducenter för vår servicesedel. Vi har också fått hjälp av Lojo, som har mera erfarenhet av servicesedlar.

Vad är skillnaden mellan att kommunen köper en plats eller att klienten får en servicesedel?

– Om kommunen köper tjänster debiteras kunden avgifter, på samma sätt som då kommunen själv producerar tjänsten. Om kunden får en serviecesedel debiteras ingen avgift, utan kunden "betalar" sin avgift med servicesedeln, säger Wetterstrand.

Dessutom har klienterna oftast ett större urval om de använder servicesedel, eftersom antalet serviceleverantörer antagligen inte skulle vara lika många om kommunen upphandlade tjänsterna.

Klienter som använder servicesedel kan också få tilläggsservice på egen bekostnad hos den privata serviceproducenten.

Uppdaterad 5.9 kl. 9.40 med grundtrygghetsnämndens beslut.

ANDRA LÄSER