Planförslag för Gamla bastun till styrelsen och fullmäktige

Planläggningsnämnden i Raseborg föreslår att stadsstyrelsen ska godkänna en ändring i detaljplanen för Gamla bastuns tomt vid Sjöformansgatan 2 i Ekenäs.

Avsikten är att ändra användningsändamål för Gamla bastun så att man tillåter boende, samt ge tomten mer byggrätt. Den nya planen för Gamla bastun ska också möjliggöra småskalig affärsverksamhet.

Planförslaget har varit till påseende och några anmärkningar har inkommit. Bland annat har föreningen Gamla stan i Ekenäs anmärkt på den översvämningsmur som planeras. Föreningen önskar att muren slopas, men om den måste anläggas vill man att den bekläs med trä.

Planläggaren konstaterar att muren är en förutsättning för att kunna ändra kvarterets användningsändamål, men bifaller önskan om att muren kläs in för att likna staket i närheten.

Nämnden föreslår att stadsstyrelsen ska godkänna planläggarens förslag till bemötanden, samt att styrelsen och därefter stadsfullmäktige godkänner detaljplaneändringen.

ANDRA LÄSER