Nytt EU–projekt ska få bukt med vargkonflikten

Målet är att förbättra acceptansen av vargar i Finland och förebygga konflikterna som är kopplade till vargen.

En varg som bär en radiosändare. Sändarna samlar information om vargarna som bland annat Luke analyserar.
I Finland har vargarna ökat i antal och brett ut sig på nya områden. Det här har under de senaste åren lett till utmaningar. Därför satsar flera ministerier och organisationer nu på ett nytt vargprojekt. Projektet koordineras av Naturresursinstitutet Luke och inleds i början av oktober.
Med det nya projektet vill man minska på skadorna som vargar orsakar, men också på rädslan för vargar och olagligt dödande av vargar. Det här ska uppnås genom att försöka hitta konkreta åtgärder och satsa på att sprida mer information om vargar.
– Det handlar om ett stort samarbete med flera instanser. Samarbetet och en dialog med allmänheten är viktiga, framför allt på områden där vargar rör sig, säger Katja Holmala, forskningsledare vid Luke i ett pressmeddelande.

Pågår i sex år

Man vill också se till att vargstammen hålls på en acceptabel nivå. Målet är att följa Jord– och skogsbruksministeriets plan för vargstammen.
Vargstammen har länge uppskattats utifrån iakttagelser, radiosändare och forskning. Sedan 2015 har man också samlat in dna–prov från vargar och analyserat proven, vilket lett till mer exakta uppskattningar. Den här metoden ska utvecklas i projektet och man ska fokusera på att bekräfta hur många vargungar som föds med hjälp av dna–analyser.
Projektet LIFE Boreal WOLF pågår i sex år i hela Finland förutom i renskötselområden. Naturresursinstitutet Luke, Finlands viltcentral, Polisinrättningen i Östra Finland, Forststyrelsen och Finlands naturskyddsförbund i Nyland samarbetar kring projektet. Även Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, flera landskapsförbund och Naturskyddsföreningen i Sverige stöder projektet.
Europeiska unionen, Jord– och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet och de olika organisationerna satsar tillsammans 5,5, miljoner euro på projektet.
ANDRA LÄSER