Nämnder godkände Katarinaskolans projektplan

Såväl Raseborgs tekniska nämnd som stadens bildningsnämnd har godkänt projektplanen för Katarinaskolan den här veckan – i bildningsnämnden dock med ett tillägg.

Katarinaskolans renovering och tillbyggnad närmar sig. Tekniska nämnden och bildningsnämnden i Raseborg har godkänt planen för skolans renoveringsprojekt. Det är arkitekt Hilding Ekelund som ritat skolans huvudbyggnad.
Projektplanen för Katarinaskolan har behandlats i en arbetsgrupp bestående av både beslutsfattare och tjänstemän. Arbetsgruppen är överens om en lösningsmodell som går ut på att renovera befintliga byggnader och komplettera med en tillbyggnad. Om projektets tidsplan håller kan det bli byggstart nästa år. Renoveringen och en tillbyggnad uppskattas kosta 12,8 miljoner euro.
ANDRA LÄSER