Fortsatt trubbel kring Attendos boenden i Raseborg

Social- och hälsovårdssektorn i Raseborg är tvungen att bevilja klienter personliga betalningsförbindelser i stället för att direkt köpa boendetjänster av producenten Attendo. Bolaget vägrar nämligen fortsatt ge anbud på att producera tjänsterna med den prissättning som är fastställd i den gemensamma upphandlingen.

Villa Stella.
28.04.2020 19:00
För att trygga att de seniorer som bor i Villa Stella i Gammelboda i Ekenäs ska få bo kvar använder Raseborg det optionsår staden har. Det beslöt social- och hälsovårdsnämnden förra veckan. Optionen gäller köp av resurserat serviceboende på Villa Stella från den 1 april till årsskiftet.
För de klienter som för tillfället bor på Villa Pentby i Karis beviljas i stället personliga betalningsförbindelser fram till årsskiftet. För Villa Pentby hade staden nämligen inte någon tilläggsoption att utnyttja.
Villa Pentby.
Både Villa Stella och Villa Pentby drivs av vårdjätten Attendo och bakgrunden till ståhejet kring de bägge boendena är att Attendo i fjol höstas valde att inte delta i upphandlingen av resurserat serviceboende i Raseborg – trots att bolaget alltså driver två boenden i staden där raseborgare redan bor.
För att tillfälligt lösa situationen tvingades staden att köpa tjänster av Attendo genom att förlänga gamla avtal med tre månader från årsskiftet fram till slutet av mars i år. Under tiden har staden förhandlat med Attendo, men inte nått i mål. Attendo har inte anslutit sig till upphandlingen trots att den har öppnats på nytt.

Vad händer nu, Benita Öberg, social- och hälsovårdsdirektör i Raseborg?

– Vi ska på nytt ta upp dessa saker i och med att nämnden förra veckan godkände detta. Vårt mål är att få detta upphandlat ännu i år. Nuvarande beslut gäller bara till årets slut. Men det är ännu svårt att säga hur vi går vidare och vad lösningen är. Jag hoppas att vi kommit fram till något senast efter sommaren.

ANDRA LÄSER