Insändare: Inga nedskärningar i närsjukhusen får verkställas

29.09.2022 14:28
I onsdags publicerade HUS-sammanslutningens vd en lista över möjliga sparobjekt som HUS-sammanslutningens styrelse ska ta ställning till i samband med sitt möte inkommande måndag.
I sparförslaget finns uppräknat nedskärningar i så gott som alla närsjukhus. Lojo skulle bli utan sin samjour vilket skulle betyda slutet på förlossningsavdelningen. Även Borgå skulle förlora sin samjour och Raseborgs dygnet runt allmänläkarjouren skulle omorganiseras med välfärdsområdet.
Dessa åtgärder kan jag som beslutsfattare inte acceptera. Det här skulle i praktiken föranleda det att vi inte skulle kunna erbjuda grundlagsenlig vård för våra invånare. Det är allvarligt. Efter till exempel en allvarlig krock i Hangö eller Bromarv skulle du vara tvungen att söka vård i Jorvs sjukhus eller i Helsingfors. Det är en omöjlig ekvation som inte kan godkännas.
Jag har tidigare lyft fram i Västra Nyland utmaningarna med vårdfinansieringen i västra Nylands välfärdsområde och i HUS. Det har jag gjort för att jag har varit verkligen orolig över situationen.
Att HUS nu kommer med sin sparlista är inte därför så överraskande men kan kan tolkas som fult spel med beaktande av det faktum att HUS budgetram inte diskuterats i välfärdsområdena efter sommaren.
Det är staten och regeringen som finansierar välfärdsområdena och det är välfärdsområdena i Nyland och i Helsingfors som finansierar HUS. När välfärdsområdena inte fått tillräckligt med finansiering från staten i detta skede syns det nu även hos HUS. Men här har inte beaktats alla ersättningar som områden kommer att få senare.
Flera undrar säkert över vad som kan göras i den här situationen. Tidigare har man inom HUS och HUS styrelse kunnat lita på att ägarkommunerna i sista hand bär ansvar för ekonomin. Nu kommer inte detta att fungera utan nya sätt att agera bör skapas.
Som beslutsfattare i vårt välfärdsområde bär jag förstås ansvar i den här situationen. Jag hoppas att staten och regeringen ser över alternativ på hur man kunde finansiera HUS till exempel via separata anslag eller hur man kunde kanalisera mer ekonomiska resurser till välfärdsområdena i Nyland och HUS. Inom välfärdsområdena måste man också diskutera ifall vi kunde ta en del av HUS underskott som vår belastningen i välfärdsområdena.
Sedan kan jag inte låta bli att kommentera HUS IT-kostnader som ökat med tiotals miljoner euro varje år. Hur är det möjligt? Den ökända Apotti-patientdatasystemet som HUS varit med och skapat har väckt bred diskussion inom läkar- och sjukskötarkåren i HUS. Jag är övertygad att det här är en helhet vars ekonomi inte på alla sätt tål dagsljuset.
Ekvationen är inte den enklaste då vi i västra Nyland har en minus i vår budget på. 100 miljoner och underskottet måste kompenseras under de kommande åren. HUS-sammanslurningens styrelse har inte en enkel sits i det här fallet. Bäst skulle det vara ”att kasta bollen” till välfärdsområdena för lösning.
Orsaken till de ekonomiska svårigheterna är många. Våra budgetramar baserar sig på kommunernas bokslut från 2021 med några preciseringar från tidigare år innan coronapandemin. Budgetramen har inte beaktat tillräckligt väl årets kostnadsökning. Kommunerna har i år på flera håll underbudgeterat sin social- och hälsovårdsbudget och bristen på vårdpersonal har krävt även ekonomiska satsningar. Staten har kastat in mer pengar för vård och omsorg än de gjort tidigare. Men en ny förvaltningsmodell kräver sina resurser.
På långsikt behövs det en förändring och precisering av finansieringsmodellen för våra välfärdsområden. Men det hjälper inte i den här akuta situationen utan det blir först nästa regerings uppdrag. De sparlistor vi nu ser kan inte accepteras på något sätt. Själv kommer jag att diskutera ärendet direkt med HUS, men även inom vårt välfärdsområde. Jag anser att vårt välfärdsområde ska tydligt sätta ner foten och inte acceptera dessa nedskärningar i servicen. Det måste vi göra för alla våra invånares bästa.
Henrik Wickström, SFP:s viceordförande, Styrelsens II viceordförande,västra Nylands välfärdområde, Kommunstyrelseordförande, Ingå

ANDRA LÄSER