Två vill köpa Täktom skola – "Vår strävan är att vi kan fatta ett beslut under februari"

Täktom skola har väntat länge på en ny ägare, men nu har Hangö stad fått två anbud.

Täktom skola har länge väntat på en ny ägare. Skolan drogs in redan i augusti 2011.
Förra veckans onsdag gick anbudstiden ut för Täktom skola . Fastigheten, som är över hundra år gammal, har varit till salu i snart tio år. Fastigheten fick redan ett anbud om 60 000 euro av en intressent under våren, då staden hade begärt in anbud på Warrant magasinet, Magasin 12 och 13 i Östra hamnen och Täktom skola. På grund av oklarheter om anbudet gällde enbart fastigheten eller också en inlösning av tomtmarken som byggnaden står på godkändes inte budet rakt av. I stället returnerades ärendet för att utreda vad intressenten avsåg. Under denna process drog intressenten tillbaka sitt anbud. Stadsstyrelsen lade ut Täktom skola på ny anbudsrond den 1.11. Två anbud har inkommit under den utsatta budtiden.

ANDRA LÄSER