Så ska löntagare, företagare och företag klara sig då intäkterna stryps

Då vardagen begränsas av allt striktare restriktioner går många delar av samhället i träda. Det kan leda till akut likviditetskris för både privatpersoner och företag. Så här ska de klara inkomstbortfallet.

Epidemin försätter egenföretagare i en särskilt svår sits då epidemin både kan drabba den egna arbetsförmågan och efterfrågan på de tjänster eller produkter som man erbjuder.
14.03.2020 12:00

Vem ersätter anställda?

Arbetsgivaren har ingen lagstadgad skyldighet att betala ut lön till anställda som sätts i karantän. Som löntagare kan man därför få ersättning i form av dagpenning vid smittsam sjukdom av FPA.
Dagpenningen motsvarar till hundra procent den inkomst som man annars hade fått och betalas från den första karantänsdagen.
För att få dagpenning vid smittsam sjukdom måste man kunna uppvisa ett myndighetsbeslut på att man har satts i karantän. Man får ingen ersättning för självvald isolering. Ersättningen har ingen maximitid utan ges så länge som man måste sitta i karantän.
Redan innan coronapandemin kom till Finland har medier rapporterat om överbelastningen i ansökningsbehandlingen hos FPA, då i fråga om utkomststödet. Förmånschef Milla Kaitola på FPA väntar sig att antalet som ansöker om FPA-stöd ökar ytterligare.
– Det här kräver förberedelser av oss, men vi har vidtagit åtgärder och utbildat många som kan hoppa in vid behov.
På grund av minskad efterfrågan har företag som Finnair och Norwegian permitterat tusentals anställda. Permitterade som hör till en arbetslöshetskassa kan få inkomstrelaterad dagpenning.
Den allmänna arbetslöshetskassan YTK går på sin webbplats ut med att beredskapen är höjd inför epidemin. Redan nu är behandlingstiden förlängd på grund av att det kommit in fler ansökningar än väntat sedan årsskiftet.
"Vår kapitalbas är stark och vår placeringsstrategi måttlig. Ekonomiskt finns det alltså inga stora risker. Den största hotbilden är att vår personal inte skulle räcka till om permitteringarna stiger snabbt", säger ekonomidirektör Antti Jokinen i pressmeddelandet.
Om man blir permitterad och inte hör till en a-kassa kan man ansöka om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd hos FPA, efter att ha anmält sig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån.

Vem ersätter egenföretagare?

Epidemin försätter egenföretagare i en särskilt svår sits då epidemin både kan drabba den egna arbetsförmågan och efterfrågan på de tjänster eller produkter som man erbjuder.
Om man som företagare insjuknar eller sätts i karantän har man möjligheten att i det första fallet få sjukdagpenning och i det andra fallet dagpenning vid smittsam sjukdom.
Storleken på dessa bestäms utifrån den arbetsinkomst som man meddelar till sitt pensionsbolag. Enligt lagen om pension för företagare (FöPL) ska man teckna en pensionsförsäkring hos en arbetspensionsanstalt som man väljer själv.
Pensionsbolaget Elo påpekar att det senast nu vore dags att försäkra sig om att man betalar pension enligt sin verkliga inkomst, eftersom det är den som bestämmer hur mycket pengar man får om man hamnar i karantän. Många företagare meddelar en lägre så kallad FöPL-arbetsinkomst än den verkliga, enligt bolaget.
Det finns flera skillnader på sjukdagpenningen och dagpenningen vid smittsam sjukdom. Sjukdagpenningen ersätter bara cirka 60 procent av bortfallet, beräknat på FöPL-arbetsinkomst under de senaste 12 månaderna, till skillnad från dagpenningen vid smittsam sjukdom som motsvarar hela lönen och räknas ut från nuvarande FöPL-arbetsinkomst.

Vem ersätter företagen?

Enligt intresseorganisationen Finlands företagare riskerar allt fler företag att hamna i likviditetskris. Mikael Pentikäinen på Finlands företagare säger att organisationen har blivit nedringd som aldrig förr av företagare som behöver stöd. Om likviditetsproblemen fortsätter kan permitteringar, samarbetsförhandlingar och uppsägningar bli aktuella på fler arbetsplatser.
– Situationen är ytterst allvarlig, men det tjänar inte någon om finska företag börjar gå omkull och landet går in i en recession.
Frågan om hur regeringen kan göra för att motverka en konkursvåg bland företag är ännu öppen. En miljard för stimulans finns inskrivet i regeringsprogrammet för ett exceptionellt ras i ekonomin, men villkoren för att paketet ska användas sades åtminstone i torsdags vara höga.
Det går inte att göra mycket för att råda bot på företagens intäktsförluster. Högsta prioritet i dagsläget borde därför vara att sprida ut kostnaderna, säger Pentikäinen, som råder alla företag att vara i kontakt med sin bank redan nu.
Företagarföreningen har sammanställt en åtgärdslista med bland annat följande förslag. Flera av dem gäller flexibilitet i fråga om betalningar: man vill att Skatteförvaltningen låter företag skjuta upp skattebetalningar som momsen, att pensionsbolag kompromissar med företag som inte klarar av att betala pensionsavgifter och att bankerna luckrar upp reglerna för amorteringsbetalningar.
Redan under fredagen meddelade Nordea att både privatkunder och småföretag erbjuds amorteringsfrihet i upp till sex månader på grund av coronakrisen.
Finlands företagare vill också låsa tidigare FöPL-arbetsinkomst för hela epidemiperioden och att statens finansieringsbolag Finnvera inför ett coronalån som kan beviljas alla företag.
Finnvera säger i ett pressmeddelande att coronaeffekterna ännu inte har märkts av.
"Vi har erfarenhet av tidigare kriser och vi har beredskap på en ökad efterfrågan. Det viktiga nu är att företag i god tid är i kontakt med sin bank och vid behov också direkt med oss", säger vd Pauli Heikkilä i pressmeddelandet.

Hur har vi råd med det här?

Efter att allt större delar av Europa och världen skärpt restriktionerna och börserna kollapsat står det klart att vi är på väg mot en recession, efter flera års uppgång. Det återstår dock att se hur allvarlig den blir, säger Aki Kangasharju, vd på Näringslivets forskningsinstitut Etla.
Etla skulle i dagarna ha presenterat en ny ekonomisk prognos, men den har skrotats och görs nu om på grund av den snabba utvecklingen.
– En ekonomisk nedgång är på väg, men hur lång och djup den blir kan vi inte säga. Finland gynnas av att ligga lite avsides, vi har haft mer tid att förbereda oss, säger Kangasharju.
Enligt honom är Finland förhållandevis väl rustat för att klara av de ekonomiska påfrestningarna.
– Staten klarar av inkomstöverföringarna till karantänsatta och permitterade. Finnvera har också tillräckliga förutsättningar att stödja företagen. Däremot kan det bli ett problem att de fysiska händerna inte räcker till för att behandla ansökningar.
Det är också viktigt att bankerna inte är pressade på kapital, påpekar Kangasharju. EU har under veckan meddelat om stödköp av stats- och företagsobligationer för 120 miljarder euro, vilket stärker likviditeten.
– Det är en självklarhet att företag kommer att gå i konkurs under pandemin. Men man måste komma ihåg att det är en del av det ekonomiska kretsloppet. Gamla, sämre företag går omkull, vilket frigör resurser till nya. Det behöver inte vara världens undergång.

ANDRA LÄSER