Samhörighet på distans

Responsen från studerande visar att det tekniskt fungerat väl med distansundervisningen.

Efter min nya morgonrutin, med promenad till det öppna havet i Hangö, sätter jag mig i hemkontoret för en dag vid datorskärmen. Inväntar morgonens Teams-kaffe med kollegor, det nya sättet för att upprätthålla samhörighet denna vår på distans. När restriktionerna sakta börja luckras upp och vi kan förvänta oss att kunna gå tillbaka till det vi är mer vana vid börjar det nya normala så småningom ta form.
ANDRA LÄSER