Ingå växer och Hangö krymper - forskare: ”Acceptera att alla inte kan bli fler och planera därefter”

Alla kommuner kan inte växa. Specialforskare Tomas Hanell efterlyser realism i kommunerna. ”Det är det största hoppet för en del av regionen: Att inse att detta är fakta och sedan göra det bästa av läget, i stället för att lägga en massa krut på att befolkningen ska öka.”

Forskaren Tomas Hanell säger att det inte går att forma en enhetlig utvecklingsstrategi för hela Västnyland eller ens för hela Raseborg. Vissa delar av regionen skulle göra klokt i att gå in för intelligent krympande i stället för tillväxt. 
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
04.02.2023 05:54
Flera kommuner bygger sina framtidsstrategier på att invånarna blir fler, också i Västnyland. Enligt preliminära siffror från Statistikcentralen har tre västnyländska kommuner fått fler invånare medan befolkningen i tre kommuner har krympt i fjol. Specialforskare Tomas Hanell vid Migrationsinstitutet ifrågasätter nyttan av att bara fokusera på befolkningsökning. 
– Tidigare hade varje kommun i Finland en tillväxtstrategi. Men det är inte möjligt med den demografiska utveckling vi nu har. Alla kommuner kan inte växa, säger han.