Helsingforsbiograf hedrar Jörn Donner

Filmregissören och -producenten Jörn Donner hedras med en namngiven stol i biografen Orion i Helsingfors.

29.07.2021 12:01
Hedersstolen i biografen Orion avtäcks måndagen den 9 augusti och efterföljs av en visning av filmen Fanny och Alexander, som producerats av Jörn Donner (1933-2020). Det är den sista visningen i biografens serie om Donner som producent. I serien har föreningen Elävän kuvan yhdistys presenterat filmer som producerats av Donner och som sällan visas på biografer. Enligt föreningen är Donners arbete som regissör och författare kända medan omfattningen av hans producentskap har hamnat i skymundan.

ANDRA LÄSER