Bättre strand med mindre vass och mer sand

Bättring. Den lilla vassbevuxna ön vid Knipans strand avlägsnas för vattenkvalitetens skull. Dessutom förses badstrandens botten med ny sand. Bild: Kristoffer Nöjd

Cirka 1 300 ton sand har körts till Knipans strand i Ekenäs. Det är för att göra vattenkvaliteten bättre och förbättra badstranden överlag.

För EU-badstränderna bestäms en badvattenklass efter varje badsäsong. Vid beräkningarna beaktas badvattenresultat från de fyra senaste säsongerna, den senaste perioden var 2014-2017. Badvattnet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredställande eller dåligt. Badvattnet vid Knipans strand har klassificerats som dåligt fyra år i rad.

– Det beror på att en kraftig förhöjning av halten kolibakterier för några år sedan påverkar medeltalet till den grad att vattenkvaliteten måste klassas som dålig, säger ansvariga trädgårdsmästaren Joakim Mäkelä.

Trots klassificeringen har Sydspetsens miljöhälsa bedömt att det inte föreligger någon hälsorisk att bada där. Dessutom erbjuder staden en dusch för dem som vill skölja av sig efter simturen.

Vassen bort

Man har inte riktigt kunnat förklara badvattnets dåliga värden. Men nu har man vidtagit åtgärder som man bland annat hoppas ska förbättra vattenkvaliteten vid Knipans strand.

Man kommer bland annat att avlägsna vassruggen som växt sig allt större de senaste åren. Den lilla ön lockar till sig olika djur vars avföring sedan hamnar i vattnet. Man har byggt en tillfällig väg ut till vasspartiet för att kunna gräva bort det.

– Egentligen skrapar vi bottnen för att få bort rötterna. Vassen kommer nog tillbaka på sikt men i betydligt mindre skala, säger Mäkelä.

Enligt lovet för avlägsnande av vattenvegetation som beviljats av NTM-centralen bör det göras innan den 1 april. En del av den nya sanden kommer att användas för att fylla hålet efter vassruggen.

Mer kan behövas

En del av sanden breds ut på isen för att göra bottnen behagligare i sommar.

– Det är egentligen en konstgjord strand. Precis som campingens strand och Ramsholmens strand består Knipans strand mestadels av lera. Så är det i så gott som hela Pojoviken. Det är bara Gumnäs som har naturlig sandbotten.

Totalt har omkring 1 300 ton sand forslats till stranden och Mäkelä tror att det kanske inte räcker.

– Det ser ut att vara mycket. Men det är ingenting när sanden breds ut.