Bättre förutsättningar önskas för skidskytte och rullskidor

Vintersport En skidskytteplats och en asfalterad bana för bland annat rullskidåkning är två projekt som Österby SK hoppas på till Västerby friluftsområde. Processen har redan kört i gång.

Västerby skidcentrum har i många år varit Österby sportklubbs hem. I måndags överlämnade man till staden en ny gymbox – det vill säga en fast träningspunkt ute i terrängen för bland annat armpressar, situps och dylikt – som är fri att använda för alla.

Den stora satsningen hittills har varit konstsnöprojektet, men nu vill man ta ett steg till. Vid överlämningstillfället i måndags presenterade man sina planer för stadsdirektör Tom Simola och överst på listan finns en ny skjutplats för skid- och löpskytte – två grenar där ÖSK hävdat sig väl.

– Tanken är att man skjuter in i öppna containrar så att allting tas till vara och därmed belastar miljön mycket mindre. Det här är en modell som används mycket i dag, säger ÖSK:s ordförande Henrik Malmberg.

– Och då skulle vi få plats för cirka femton banor, säger Terttu Augustson som gjort ett långt dagsverke för skidskytte i föreningen.

Stort projekt

Enligt planerna skulle skjutbanan placeras ovanför åker med målområdet. De yttre måtten skulle i så fall röra sig på 45x60 meter.

Samtidigt arbetar man också för att få en del av spåren till en asfalterad slinga på rullskidor på cirka en kilometer. Där skulle man kunna träna rullskidor och dylikt.

– Och det här är ju en säkerhetsfråga. Här skulle det vara tryggt och bra att vara. Tanken är att vi skall genomföra projektet som en helhet, säger ÖSK:s sekreterare Owe Backman om investeringen som beräknas gå på cirka 100 000 euro.

– Finansieringen hoppas vi ju delvis få ordnad via olika EU-stöd, samt via fonder och bidrag. Det första som krävs är dock att vi får miljölov och dylikt i ordning, men de kontakter vi har haft med stadens personal har varit positiva, säger Malmberg.

– Stadens ekonomi är som alla vet mycket spänd. Men jag tycker att det är bra att man från föreningarnas sida tar dylika initiativ. Det här området i sig är ju en verklig pärla, säger stadsdirektör Tom Simola.

Samverkan

I dagens läge börjar föreningarna få en allt större roll vad gäller byggande av anläggningar. Ser man på Raseborg har många av satsningarna skett långt i privat regi – ishallen i Karis, fotbollshallen i Västerby och tennishallen i Ekenäs är några exempel.

– Det går ju allt mer åt det hållet och här hoppas jag på kombilösningar mellan föreningarna och staden. För det är ju viktigt att det finns förutsättningar att idka motion, säger Tom Simola.

Själv tävlade stadsdirektören bland annat i skidåkning i sin ungdom. Nu på senare tid har det handlat om hobbyfotboll och inte minst de finländska mästerskapen för tjänsteman där han med laget från Kimitioöns kommun skördade fina framgångar.

– För två år sedan förlorade vi finalen med 1–0, men i fjol vann vi med samma siffror, säger han inte utan viss belåtenhet.

– Men nu med nytt jobb och allt har det varit svårt att få tiden att räcka till för någon träning. Senaste helg deltog vi dock ett gäng från Raseborg i ett lopp på Runsala och det var en bra dag. Jag hoppas kunna börja jogga litet mera igen, för det märks tyvärr mycket snabbt om man inte gör något.

Ordförandebyte

Också för ÖSK har årets säsong kommit i gång. Ekonomiskt är hösten viktig då dels den klassiska bingon kört i gång, dels då marknadsförsäljningen nu står i tur.

– Det är våra två viktigaste inkomstkällor, säger Henrik Malmberg.

Han är ny på ordförandeposten efter Thomas Malmsten som steg åt sidan efter fem år.

– Jag kom med genom barnens hobby, men de har slutat och då är det dags för mig att göra det också. Det finns en tid för allt, men det har varit en rolig tid, säger Malmsten som fortsätter i styrelsen.

– Som gammal ÖSK:are och då mina barn är med verksamheten var det här ett naturligt steg att ta. Vi hoppas förstås kunna utveckla verksamheten och ge barn och unga en bra hobby. Kommer det sedan fram några duktiga skidåkare är det ett plus, säger Henrik Malmberg.