Bättre förebygga än släcka bränder

Bild: Mostphotos

Antalet branddöda har minskat under de senaste åren. En fungerande brandvarnare kan rädda liv.

Brandsäkerheten i Finland har förbättrats men fortfarande dör många människor i bränder i proportion till invånarantalet. Enligt en undersökning som gjordes för några år sedan dör det i medeltal 2,03...