Hassel och ädla lövträd ska få det bättre på Ramsholmen – för flanörer blir det trevligare

Raseborgs stads skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson är nöjd med den reviderade skötselplanen för Hagen, Ramsholmen och Högholmen. Bild: Lina Enlund

Den nya skötselplanen för natursköna Hagen, Ramsholmen och Högholmen i Ekenäs ska göra området ännu trevligare att röra sig på än det redan är – men också säkrare.

Den reviderade skötselplanen för Hagen, Ramsholmen och Högholmen har godkänts. I miljö- och byggnadsnämnden mötte planen lovord då den behandlades häromveckan. – Vi är glada över att den nya skötselpl...