Bättre anslutning viktig vid Metallduksgatan

Anslutningen från Metallduksgatan till riksväg 25 i Ekenäs måste förbättras. Det ska Raseborg återigen påpeka för närings-, trafik- och miljöcentralen efter att fyra företagare vid industri- och affärsområdet mellan riksväg 25 och Pehr Sommars gata lämnat in en skrivelse.

Tekniska nämnden behandlade skrivelsen och ett utlåtande på sitt möte i tisdags. Enligt nämnden måste anslutningen till riksvägen bestå men också förbättras. En första åtgärd skulle vara att planera nya körfält för att öka säkerheten och tillgängligheten till industri- och affärsområdet intill landsvägen.

– I nuläget är det svårt att ta sig till området, och det är ett mycket viktigt område med flera stora företag, säger nämndens ordförande Werner Orre.

Inifrån Ekenäs avskiljs området dessutom av plankorsningen vid järnvägen.

Mer läsning