Båtrampen blir smalare än planerat – ursprungsplanen blev för dyr

Båtrampen som ska byggas i Ingå småbåtshamn blir smalare än tänkt. Orsaken är ekonomisk – anbuden blev för dyra.

Det billigaste av de tre anbud som lämnades in för byggandet av en ny båtramp i Ingå småbåtshamn var 50 000 euro dyrare än budgeten på 400 000 euro. Ingå kommun har förhandlat med anbudsgivaren och ändrat bredden på rampen från tolv meter till åtta meter, vilket betyder cirka 45 000 euro lägre kostnader. Avsmalningen motiveras med att den nuvarande rampen väster om ån bevaras.

Däremot kan förstärkningar och ändringar i bryggkonstruktioner fortfarande leda till tilläggskostnader.

Tilläggspengarna för båtrampen ska enligt förslag av tekniska chefen tas från de medel som reserverats för renovering av kommungården. Det projektet blir nämligen inte av i år, eftersom kommunen bara fick in ett anbud.