Båtkrock i Hangö

På norra sidan om Hangö, i farleden mellan Soldatholmen och Tränuholmen krockade två motorbåtar med varandra på söndag kväll. Farleden är smal och båda båtarna hade låg hastighet.

Den ena föraren hade möjligtvis solen i ögonen och såg kanske därför inte den andra båten. Båda förarna fick små skador i krocken, men båda båtarna kunde fortsätta sin färd efteråt.