Bästa tiden är nu

Bild: Marina Holmberg

Många undersökningar visar att medelåldern är den bästa tiden för många. 40–60-åringar är för det mesta nöjda med sitt liv, många till och med nöjdare än de varit tidigare.

Det var under lunch med några kolleger det blev tal om medelåldern och när man uppnått den. Vi hade väl alla ungefär samma åldersspann då vi tänkte på medelåldern. Under diskussionen påpekade en yngre...