Barösunds byaråd samlar till ödesmöte: "Vi måste se vart vi sätter våra pengar"

Pengaslukare. Underhåll av Gammelboden slukar byarådets tillgångar. Bild: Lina Enlund

Så gott som alla pengar som Barösunds byaråd får in går till underhållet av Gammelboden – ett hus som står tomt och förfaller utan verksamhet. Och krafterna i byn sinar. Byarådet efterlyser lösningar.

– Vi är så några bybor och det finns så lite intresse för vår verksamhet att vi måste börja hitta på vad vi ska göra. Vi måste helt enkelt se var vi sätter våra pengar, säger Jannica Pikkarainen, ordförande för Barösunds byaråd.

Hon tog över rodret för byarådet efter att den långvariga ordföranden Erik Holmberg oväntat gick bort i höstas. Nu hoppas hon kunna slå ihop de krafter som finns kvar i Barösund.

– Jag har föreslagit att vi kunde gå ihop med ungdomsföreningen och förena våra krafter. Redan nu är det samma människor som sitter i båda styrelserna, säger hon.

I dagens läge går byarådets pengar åt till att upprätthålla Gammelboden, den gamla butiksbyggnaden i Barösunds hamn.

– Men då huset inte har någon användning känns det tokigt att underhålla det. Nu hoppas vi att alla som har idéer på hur vi kunde göra kommer på mötet på söndag, säger Pikkarainen.

Ifall ungdomsföreningen är med på noterna går de två föreningarna sannolikt ihop, men det beslutet fattas inte på söndag.

Mötet ordnas på söndag, den 27 januari, klockan 16 på Walhalla i Barösund.

Mer läsning