Barösund ska få fler båtplatser – företagare vill bygga flera bryggor i hamnen

Förstoras. Småbåtshamnen i Barösund ska få nya bryggor om alla tillstånd går i lås. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Företaget Villa Barö vill skaffa nya bryggor till hamnen i Barösund. Hur mycket större hamnen blir går ännu inte att säga, men företaget har fått extern finansiering för projektet.

På måndag ska kommunstyrelsen i Ingå besluta om att ge Villa Barö nyttjanderätt till vattenområdena vid Barösunds hamn. Nyttjanderätten är en förutsättning för att företaget ska kunna söka om bygglov och tillstånd av regionförvaltningsverket för bryggprojektet.

Kommunen föreslår att Villa Barö får nyttjanderätt till vattenområdet i utbyte mot att företaget förbinder sig att upprätthålla bryggorna på egen bekostnad. På den så kallade betongbryggan får man inte ha kommersiell verksamhet, men företagaren ska upprätthålla gratis korttidsparkering för båtar som tar i land på området. Dessutom ska företaget tömma septitanken i hamnen.

Villa Barö ägs av Petteri Pasanen och Linda Hellström-Pasanen, som också driver restaurang Scola och är delägare i Barösundsboden.