Barnskyddet i Ingå var för långsamt

Personalbrister är orsaken till att Ingå kommun överskridit tidsfrister inom barnskyddet. Lite mer än var sjunde ärende har överskridit gränserna.