Barnpsykiatrin i Ekenäs kan naggas i kanterna ytterligare

Mindre. Den barnpsykiatriska dagverksamheten i Ekenäs kan flyttas till Lojo om halvfärdiga planer inom Hucs blir verklighet.Bild: Arkiv

Ännu för två år sedan hade den barnpsykiatriska avdelningen vid Raseborgs sjukhus i Ekenäs nästan full beläggning från söndag kväll till fredag eftermiddag. I fjol kunde patienterna vistas på avdelningen dagtid. Nu finns det planer på att dra in även dagverksamheten.

– Vi planerar barnpsykiatrin som helhet för sjukvårdsområdena i Lojo och västra Nyland. Planerna är inte färdiga men det som är klart är att det kommer att ske förändringar i verksamheten, säger Leena Repokari, linjechef för barnpsykiatrin vid Hucs.

Enligt planerna fortsätter poliklinikverksamheten i Ekenäs. På Lojo och Västra Nylands sjukvårdsområde ordnas också mer intensiv barnpsykiatrisk vård, exempelvis dagcenterverksamhet, och mobil öppenvård.

– Var de olika verksamheterna kommer att finnas i framtiden är ännu öppet och beror på många saker, bland annat utrymmesfrågor. Vår strävan är att dagcenterverksamheterna ska finnas i Lojo, säger Repokari.

"Förstår oron"

Leena Repokari säger att man förstår oron över de svenskspråkiga tjänsterna mycket väl.

– Men faktum är att avdelningen i Ekenäs har betjänat främst finskspråkiga patienter.

Repokari säger att man samtidigt också planerar ordnandet av de svenska barnpsykiatriska tjänsterna som helhet.

– Vi försöker skapa ett sådant nätverk av tjänster i huvudstadsregionen och Västnyland att vi kan bredda vårdutbudet. Vi ser också på möjligheterna att köpa tjänster i de fall vi inte själva kan producera dem.

Repokari vågar inte säga om när detta kan bli aktuellt.

– Besluten beror på så många olika saker varav alla inte är i våra händer. Men inte kommer vi att slå fast någonting inom de närmaste två månaderna åtminstone.

Enligt stadens önskemål

Om detta blir verklighet sker det de facto med Raseborgs stads goda minne. Stadsstyrelsen i Raseborgs ansåg redan sommaren 2016 att den framtida verksamhetsmodellen för den barnpsykiatriska verksamheten kunde bestå av poliklinik, hemvård och familjeplats, det vill säga ingen dagavdelning såsom VNS-nämnden hade föreslagit.

Ärendet har i detta skede varken diskuterats i social- och hälsovårdsnämnden eller nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde, säger Karl von Smitten som sitter i båda organen och som ordförande i det förra.

Han konstaterar att när den barnpsykiatriska avdelningen på Ekåsen blev en dagavdelning så föll avdelningens uppsamlande funktion.

– Det var kanske inte så fiffigt, säger han.

Uppe redan i fjol

Möjligheter att eventuellt förena barnpsykiatrin i Lojo och Ekenäs diskuterades redan på förra årets sida och på initiativ av resultatenheten för barn och unga inom Hucs.

– Vad jag förstår så skulle det faktiskt betyda att dagavdelningsplatserna skulle försvinna i Ekenäs. Man har också diskuterat språkaspekterna och det långa avståndet till Lojo till exempel från Hangö men antagligen har man nu kommit till den slutsatsen att det inte spelar så stor roll i detta sammanhang. Man ska samtidigt komma ihåg att man har utvecklat den mobila vården och öppenvård. Vad jag har förstått kommer dessa inte att försvinna, säger Tuula Silvola, personalchef på Raseborgs sjukhus.