Barnbiljetten har olika åldersgräns

Linjetrafik. Pohjolan liikenne står för största delen av busstrafiken i Sjundeå men prispolitiken varierar. Bild: VN-arkiv/Agneta Sjöblom

Det är dyrt att åka buss mellan Sjundeå och Kyrkslätt. Dessutom varierar åldern för barnbiljett beroende på vem som beställer trafiken.

Några familjer i Sjundeå har valt Winellska skolan för sina barn i stället för den av kommunen anvisade närskolan, Virkby skola. Att skolresorna då måste bekostas av familjerna själva var de medvetna om men de var inte beredda på att notan för kalaset skulle bli så saftig.

– Kollektivtrafiken i Sjundeå är dålig och priserna är jättehöga. Vårt enda alternativ är en 22 resors biljett som kostar 155 euro, i praktiken blir det 155 per månad. Det finns inga barnpriser, säger Mikko Malmgren, som är en av föräldrarna.

Eftersom flera av föräldrarna pendlar mot huvudstadsregionen beslutade de sig för att turas om att föra barnen till och från skolan. Så gott som varje dag får barnen därför nu skjuts av någon av föräldrarna.

Olika åldrar för biljetter

Prissättningen av bussbiljetter är en veritabel djungel som beror på vem som är beställare av trafiken. Största delen av busslinjerna opereras av bussbolaget Pohjolan liikenne. En del av linjerna inom Sjundeå, de så kallade Nyckellinjerna, köps av kommunen. Där bestämmer kommunen om prissättningen.

Trafiken mellan Sjundeå och Lojo sköts av Pohjolan liikenne och baserar sig på marknadsläget. Där är det bussbolaget som bestämmer priset och hurudana biljetter som säljs. Men när det gäller busstrafik mellan Sjundeå och Kyrkslätt är läget ett annat.

– De linjerna är alla sådana som köps av Nylands närings-, trafik- och miljöcentral. Även priserna bestäms då av dem, säger Matti Kirjavainen, som är direktör för trafikplanering vid Pohjolan liikenne.

Det innebär bland annat också att åldern som berättigar till barnbiljetter inte är densamma i hela kommunen. Pohjolan liikennes barnbiljetter gäller för alla mellan sex och sexton år men på NTM-centralens linjer betalar redan en tolvåring fullt pris.

Gamla linjer, nya priser

Vid årsskiftet blir Sjundeå medlem i Helsingforsregionens trafik (HRT), vilket bland annat förenhetligar biljettsystemet i kommunen. Priserna är desamma som för Kyrkslätt, alltså närregion 3.

– Priserna bestäms slutligt i oktober, men som det nu ser ut kommer de inte att höjas nämnvärt, säger informations- och marknadsföringschef Sari Kotikangas på HRT.

Det innebär att en månadsbiljett mellan Sjundeå och Kyrkslätt, som är i samma zon, kostar under trettio euro för barn mellan sju och sexton år. Samma biljett kan användas i både tåg och bussar. I det första skedet kommer HRT inte att göra några stora förändringar i bussnätet, utan fortsätta avtalen med nuvarande trafikanter och med nuvarande tidtabeller. Dessutom fortsätter också den trafik som beställs av NTM-centralen.

– Vi har ett avtal som gäller till 2021, med en option på tre år. Jag utgår ifrån att HRT:s biljetter ska gälla även på de turerna, säger Matti Kirjavainen.

På NTM-centralen säger Satu Hyvärinen, projektchef för kollektivtrafiken, att detaljerna ännu inte är fastslagna.

– Vi har ett möte med HRT på tisdag. Då ska vi diskutera vem som ska sköta vad och hur. Vi strävar efter att så lite som möjligt ska förändras för kunderna.

När det gäller busstrafiken mellan Sjundeå och Lojo beror mycket på hur kundunderlaget utvecklas.

– Där får vi se hur mycket busslinjerna används. Tillsvidare har trafiken mellan Sjundeå och Lojo främst betjänat skolelever och studerande, säger Matti Kirjavainen.

Planeringen framskrider

Nästa vecka kommer en ny webbflik att presentera aktuell information om trafiken i Sjundeå. Adressen är www.hrt.fi/sjundea.

– Dit samlar vi all information vi har om läget i Sjundeå. Alla detaljer har ännu inte slagits fast med kommunen.

I slutet av oktober ska hushållen i Sjundeå få ett informationsbrev hemskickat. Då erbjuds de också möjlighet att beställa ett resekort som skickas hem till dem. Resekorten kan laddas i S-market i Sjundeå, eller utanför Sjundeå till exempel i kiosker med laddningsmöjlighet.

– Sannolikt kommer det att finnas en servicedisk i biblioteket. De flesta brukar ändå vilja beställa resekortet på nätet. Skolelever får ett resekort som har en period färdigt laddad.

Mer läsning