Barn på väg

Säkerheten är det viktigaste argumentet då mindre förlossningsenheter stängs. Samtidigt föds det fler barn på väg till BB eller hemma.