Barn och unga i Sjundeå vill ha fler mötesplatser

Fick pris. Sjundeå svenska skolas 3 a lärare Lena Ahlroth som är lörare för klass 3A i Sjundeås svenska skola tog emot tävlingspriset och diplomet av Helena Wennström-Suoknuuti från Sjundeå Charlotat. Bild: Katja Pellinen

I våras ordnade föreningen Sjundeå Charlotat en tävling tillsammans med kommunen. Målet var att ge barn och unga en möjlighet att påverka sin omgivning.

Barn och unga i Sjundeå önskar sig mötesplatser, gemensamma aktiviteter och evenemang i kommunen. Lekparker, idrottsparker och hundparker fanns också med på deras önskelista. Det kom fram i tävlingen "Trivsam hemkommun" som ordnades i maj av föreningen Sjundeå Charlotat i samarbete med kommunen.

Målet med tävlingen var att erbjuda barn och ungas en möjlighet att påverka sin omgivning och öka deras intresse att utveckla den. Sammanlagt fick man in 69 tävlingsbidrag från Sjunde svenska skola och Sjundeå Aleksis Kivi skola.

Det var klass 3 A i Sjundeå Svenska skola som vann tävlingen. Klassen hade skapat en hemkommunminiatyr av återvinningsmaterial. De hade också ett konkret förslag att öka trivseln i kommunen med filmkvällar.

Den idén är möjlig att förverkliga som en del av bibliotekets verksamhet.

Funderar hur idéerna används

Nu funderar Sjundeå Charlotat och kommunen på hur man ska använda idéerna för att utveckla kommunen.

Sjundeå Charlotat konstaterar att det saknas en trivsam, lättillgänglig park som är öppen för människor i alla åldrar och sällskapsdjur. En idé kunde vara att bygga en park i centrum eller invid ån åt kommuninvånarna.

Sjundeå kommun håller redan på att planera och bygga parker. I centrum byggs en nu Kirsi Horns park och den såkallade å-parken utvecklas.

Det finns också planer på att öka trivseln i befintliga parker. Till exempel har Sjundeås ungdomsfullmäktige bestämt att ordna städtalko på skate- och parkourparken, bmx- och tennisparkernas område 21 augusti klockan 16.30. Då är alla kommuninvånare välkomna att hjälpa till.

Mer läsning