Barn i glesbygderna har sämre kondition

Femteklassarnas uthållighet har försämrats redan i flera år, visar Utbildningsstyrelsens Move-mätningar. Arkivbild från Stafettkarnevalen 2019. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Höstens Move-mätning visar att det finns regionala skillnader i skolbarnens kondition. Enligt UKK-institutets direktör Tommi Vasankari är en orsak att allt färre barn i glesbygderna går, cyklar eller åker skidor till skolan.

Eleverna i femte klass har allt sämre kondition, visar höstens resultat av Utbildningsstyrelsens Move-mätning. Utvecklingen syns i resultaten från beep-testet som går ut på att eleverna springer en 20...