Barn behöver tre timmar motion varje dag

Nytta med nöje. Linda Sandblom säger att det är viktigt att barnen känner att det är roligt att röra på sig. Bild:

Projektet Rörelsekul vill uppmuntra barn att motionera genom lek och spel. Att röra på sig behöver inte vara så dramatiskt, med enkla medel kan man få in olika rörelser i vardagsrutinerna.

– Då barnen promenerar till biblioteket kan man till exempel be dem att hoppa jämfota över streck de hittar på trottoaren, säger Linda Sandblom som är den som fått i uppdrag att leda projektet.

Sandblom satsar för tillfället allt på sin höjdhoppskarriär, men har också en barnträdgårdslärarutbildning i bagaget. Hon ser därför projektet som ett bra tillfälle att komma in i rullorna, eftersom hon en dag ska återvända till småbarnspedagogiken.

Rörelsekul är ett projekt som pågår under hela verksamhetsåret 2018-19 och berör alla förskolor i Hangö samt dagisbarn i åldern 3-5 år. Dessa kommer att få motionera tillsammans med Sandblom en gång i veckan. Därutöver kommer hon också att en gång per månad träffa en grupp med barn som går i familjedagvård och dagisbarn i åldern 0-3 år. Totalt är det nitton grupper hon ska leda.

– Förmiddagarna är ganska fullbokade framöver, säger Sandblom.

Motoriken viktig

Barn under skolåldern borde röra på sig minst tre timmar varje dag.

– En annan viktig sak är motoriken, eftersom den påverkar barnets inlärningsförmåga, säger Sandblom och tillägger att en stor del av första terminen kommer att handla om motoriska basfärdigheter; att hoppa, krypa, åla.

Hinderbanor av olika slag är ypperliga för den här typen av övningar. Det blir en kul lek och barnen reflekterar nödvändigtvis inte ens över att de motionerar.

– Det är viktigt att det ska vara kul och inte prestationsinriktat, säger Sandblom.

Under vårterminen kommer i alla fall de lite äldre barnen att få prova på fotboll, handboll, innebandy och kanske tennis, sådant som det är möjligt att utöva på hobbybasis i Hangö.

Regionalförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat 17 000 euro i projektstöd för Rörelsekul i Hangö.