Bara ett anbud på buss från Ingå

Egen biljett. HRT-biljetter duger inte på U-linjerna. Bild: VN-arkiv/Jenny Paajes

Bussbolaget Nurmijärven linja kör från januari nya kvällsturer i båda riktningarna mellan Ingå och Kyrkslätt.

De nya kvällsturerna är ett resultat av en upphandling gjord av NTM-centralen. Bara ett anbud kom in och det går lös på drygt 40 500 euro. Lösningen är ändå så gott som kostnadsneutral för kommunen, eftersom den ersätter den kvällsbuss som har kört från Helsingfors till Ingå under året med dålig framgång. Dessutom kan kommunen få statsbidrag för skötsel av trafiken.

De nya turerna avgår från Ingå klockan 21.30 och 23.00 och från Kyrkslätt klockan 21, 22.30 och 23.55. Tekniska nämnden godkände anbudet vid sitt möte i tisdags.

– Även om de här turerna inte hjälper såna som studerar eller jobbar så är de viktiga för Ingå. Det är en klar förbättring mot tidigare och vi hoppas att alla hittar information om dem, säger nämndens ordförande Elina Ahde (Gröna).

Under nämndbehandlingen lade man till ett önskemål om att kommunen aktivt ska marknadsföra de nya turerna bland annat genom att skicka hem en papperstidtabell till alla hushåll.

Två biljetter

För att åka till Helsingfors från Ingå krävs i fortsättningen två skiljda biljetter.

– Byråkratiska orsaker gör att vi inte kan dela biljettsystem, så man måste ha två biljetter – en Matkahuoltobiljett för bussen mellan Ingå och Kyrkslätt och en HRT-biljett, säger Ingås kommunstyrelseordförande Henrik Wickström (SFP).

De nya busslinjerna körs som ett pilotprojekt under våren, från den 1 januari till maj. Därefter utvärderas trafiken.

Mer läsning