Bankkontoren stängda på grund av strejk

I dag och i morgon håller bankernas kontor stängt på grund av bankstrejken. Strejken gäller åtminstone Nordea, OP, Aktia och Danske Bank.

Medlingen i bankstrejken har pågått hela veckan. Enligt uppgifter är parterna dock långt ifrån enighet.

Så länge bankstrejken pågår uppmanas bankkunderna att använda nät- eller mobilbanker. Bankerna strävar också efter att löner och pensioner ska betalas i normal ordning.

Den huvudsakliga tvistefrågan för närvarande gäller veckoslutsarbete.

Arbetstagarna anser att veckoslutsjobb ska vara frivilligt och avtalas lokalt. Arbetstagarna däremot vill kunna bestämma om veckoslutsjobb i sådana situationer då det inte finns tillräckligt med frivilliga.

Parterna är även oense om lönefrågor och formuleringar i kollektivavtalet.

Det är tills vidare oklart när parterna kommer att träffas nästa gång.

Även i förra veckan höll bankkontoren stängt på torsdag och fredag på grund av strejken.

Mer läsning